Přeskočit na hlavní obsah

Rh negativní lidé nepocházejí ze země

Mít Rh negativní krevní skupinu bylo dosud vnímáno spíše jako hendikep. Rh negativní lidé mohou přijímat jen Rh negativní krev, protože na pozitivní Rh faktor si totiž tělo začne vytvářet protilátky. To je také důvod, proč jsou RH negativní těhotné ženy pečlivě hlídané. Rh+ krev dítěte může po porodu vyvolat vážné komplikace. Na otázku, proč Rh negativní faktor existuje a jaký je jeho smysl, existují i alternativní teorie.Rh faktor je skupina téměř padesáti antigenů, tedy speciálních bílkovin na povrchu červených krvinek, z nichž nejdůležitější je antigen D. Pokud jej máte, jste Rh pozitivní, pokud nikoliv, jste Rh faktor negativní.

Drtivá většina lidí bytostí na této planetě jsou Rh pozitivní. Ale menší skupina, která má Rh faktor negativní, tyto proteiny postrádá. Přestože objev Rh faktoru nastal již v roce 1940, dosud nenašli vědci uspokojivé vysvětlení, proč toto rozdělení v populaci vůbec existuje.

Nicméně vědecké teorie, které mají smělé ambice přijít tomu na kloub, stále vznikají. Poslední z nich je ovšem poměrně dost kontroverzní. Podle ní v dávné minulosti mimozemšťané zvaní Anunnaki navštívili Zemi a prostřednictvím genetické manipulace zplodili lidské bytosti s Rh faktorem negativním se záměrem vytvořit rasu otroků.

Nicméně i tato na první pohled bláznivá teorie by podle výzkumníků vysvětlovala, proč matky, kterou jsou Rh faktor negativní, nesnášejí plody s krví Rh faktorem pozitivním. Tato radikální, těžko vysvětlitelná, přírodním zákonům odporující intolerance, by mohla plynout ze starověké genetické modifikace. A může být tak důvodem, aby se lidé s Rh faktorem pozitivním a Rh negativním spíše odpuzovali a nikoliv spojovali.

Uvedená teorie čerpá z dob starodávného Sumeru, kdy podle historických záznamů lidskou civilizaci navštívila vysoce pokročilá rasa z vesmíru – Annunaki – aby vytvořila první lidskou společnost. Předpokládá se, že Annunaki geneticky pozměnili primitivní lidský druh, když vytvořili silnější bytosti, které posléze používali jako otroky.

Rh negativní krev jako anomálie

Známý americký badatel Brad Steiger, který se věnuje paranormálním jevům, si všiml zajímavého aspektu. Podle něj jsou lidé, kteří mají Rh negativní krev, jiní než většina s faktorem Rh+. Podle daných zákonů genetiky mohou lidé zdědit jen ty vlastnosti, které měli jejich předkové. V opačném případě se mluví o mutaci. To znamená, že pokud člověk a opice pocházejí ze stejné vývojové linie, měla by být jejich krev kompatibilní. Všichni primáti ale mají Rh pozitivní krev, zatímco mezi lidmi se vyskytuje určité procento osob s Rh negativní krví. Ještě zajímavější je, že tyto osoby nejsou v populaci zastoupeny rovnoměrně, ale koncentrují se v určitých národech a etnických skupinách.

Tajemný původ Rh negativní krve

Lidský genotyp se dělí na tři skupiny podle původu na evropský, africký a jiný (neevropský a neafrický). Rh negativní lidé jsou nejvíce zastoupení ve skupině s evropským původem a je jich 16 %. U afrického původu je to 0,9% a u zbytku je to 0,1 %. Nejvíc Rh negativních osob se nachází mezi španělskými Basky, jejichž původ je mimochodem pro etnology stále záhadou. Dalšími skupinami s vysokým podílem Rh negativních lidí jsou izraelští Židé východního původu, Samaritánci a etiopští černí Židé. Podle statistik je většina léčitelů, médií a lidí s neobvyklými mentálními schopnostmi Rh negativní.

Nevyřešená záhada

Všichni jsme se ve škole učili, že existují pouze 4 krevní skupiny. Všechny se liší svým složením, přesněji řečeno přítomností nejrůznějších proteinů v krvinkách, které bojují proti bakteriím v těle. Většina lidí tyto proteiny má a jsou Rh pozitivní. Zásadní otázka zní, proč někteří lidé (Rh negativní) tyto proteiny nemají? A zatím nikdo na ni nebyl schopen dát uspokojivou odpověď. Vědci se domnívají, že první lidé s Rh negativní krví se na Zemi objevili před 35 000 lety. Nikdo ale netuší, jak je to možné. Z logiky věci je pak jasné, že teorie o mimozemském genu a mimozemském původu DNA těchto lidí, se těší velké oblibě.Mimozemšťané mezi námi

Podle statistik mají lidé s Rh negativní krví z velké části několik společných vlastností. Běžně mívají vysoké IQ, které je nad průměrem většinové populace. Jejich tělesná teplota bývá nižší a po mentální a emocionální stránce jsou vyrovnanější než lidé s Rh+ faktorem. Velmi často mají zrzavé vlasy a modré nebo zelené oči. Vědci objevili existenci Rh negativního faktoru už v roce 1940, a přesto stále netuší, k čemu by mohl být pro lidský druh přínosný. Zdá se totiž, že je tomu spíše naopak.

Je Rh faktor negativní důkazem spojení s Annunaki?

Rh faktor negativní by tak mohl být dědictví, které Anunnaki mimo jiných věcí zanechali na Zemi. Zajímavé je, že Rh faktor negativní je charakteristický například pro britskou královskou rodinu, která tak dala vytvořit kontroverzní teorii o možné mimozemské linii.

Ačkoliv tato hypotéza nebyla nikdy potvrzena, palčivé otázky stále visí ve vzduchu: Jak bude civilizovaný svět reagovat na skutečnost, že malá část populace zemského má genetický kód, který byl změněn v dávné minulosti velmi pokročilými mimozemskými bytostmi?

Co když je nakonec možné, přes všechny naše skeptické názory, že skupina lidí, kteří mají Rh faktor negativní, má pouto k bytostem, které ze Země nepocházejí? A co když to tajemné pouto mezi nimi stále přetrvává? Jak to může změnit život na Zemi?


Důkazy jsou ve Starém zákoně

Genesis 6:2

„Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si je za ženy všechny, jichž se jim zachtělo.“

Genesis 6:4

„Bohové přišli k lidským dcerám, které jim porodily děti a ty se staly stejně mocné jako oni sami.“

Z Bible krále Jakuba:

„Třikrát v roce se každý z vás, kdo je mužského pohlaví, ukáže před Pánem Hospodinem, Bohem Izraele – Exodus 34:23“

„Nepravost otců volá k odpovědnosti syny i vnuky do třetího i čtvrtého pokolení – Exodus 34:7.“

Význam: Ke genetickému křížení si Annunaki vybírali lidské ženy, díky čemuž bylo možno uchovat mimozemský gen, který se přenášel až do čtvrté generace potomků. Mužští potomci v této genetické linii museli třikrát do roka na preventivní prohlídky, zda nedochází k nečekaným zdravotním komplikacím v důsledků zkřížení lidských a mimozemských genů.

Lidé Rh negativní jsou rychlejší

Obecně platí, že lidé, kteří mají Rh faktor negativní, jsou co se týče reakcí rychlejší než lidé s Rh faktorem pozitivním, což by potvrzovalo výše zmíněnou teorii, že mají v sobě gen vyspělých mimozemských bytostí. Tato genetická výhoda se ovšem může naopak změnit k horšímu v případě nákazy toxoplazmózou gondii, kterou přenášejí například kočky. Pokud se nakazí, jsou pak reakce Rh negativních mnohdy horší než Rh pozitivních, protože ti jsou díky antigenu D před parazitickým prvokem lépe chráněni.

Populární příspěvky z tohoto blogu

Káva prospívá

Nedávný výzkum naznačuje, že vyšší konzumace kávy byla spojena s nižším rizikem IBS (syndrom dráždivého tračníku). Někteří lidé se domnívají, že káva způsobuje gastrointestinální potíže, ale potřeba jít po kávě na toaletu neznamená způsobení žaludečních potíží. 

Proč kupujete Hydrolyzát kolagenu? Chtějte pouze HYDRÁT!

Hydrolyzát kolagenu je nejhorší prohešek, za který zcela zbytečně utrácíme peníze v domnění, že omládneme a klouby budou fungovat jako za mlada. Jednou pro vždy otevřeme oči a zavrhněme všechny produkty, které obsahují ve svém složení hydrolyzát kolagenu. Vyvařené kůže, kopyta a podobné s minimální vstřebatelností opravdu nemáme důvod konzumovat.

Plevel? Jde to i bez RoundUpu

Glyfosáty jsou problematické kvůli podezření z karcinogenity, jsou jedovaté pro vodní organismy a zřejmě přispívají k tzv. syndromu zhroucení včelstev. Proto je vhodné používat na likvidaci plevele dostupné alternativy.