Přeskočit na hlavní obsah

Chlorella SP a rakovina

Onkologická onemocnění jsou stále častější. I přes nesporné úspěchy medicíny v posledních letech, jak z hlediska včasné diagnostiky, tak i z hlediska ve svých výsledcích mnohem vyšších procentech úspěšnosti léčby a délky přežití, patří úmrtí v souvislosti s onkologickým onemocněním k druhým nejčastějším příčinám smrti v naší republice. 

Na jedné straně se tedy daří tato onemocnění včas odhalovat a poměrně dobře také léčit, na druhé straně je prudký vzestup počtu onkologických onemocnění příčinou vzrůstajících smutných čísel ve zdravotnických statistikách.

To se však týká pouze diagnostiky a léčby. S prevencí je to již mnohem složitější. Obrovské finanční náklady spojené s prevencí zjišťování onkologických onemocnění znamenají, že se omezuje pouze na snadno dostupná, levná a časově nenáročná vyšetření.

V praxi to často znamená pouze test na tzv. okultní (skryté) krvácení sloužící k včasné diagnostice zhoubných onemocnění tlustého střeva a konečníku, dále občasné rentgenové vyšetření plic, ultrazvukové vyšetření trávicího traktu, ledvin, prostaty u mužů, vaječníků a dělohy u žen. Mammologické vyšetření prsů je naštěstí již poměrně frekventovanou preventivní metodou. Něco se dá usoudit i z běžného laboratorního vyšetření. Zejména pokud se vyskytnou vysoké hodnoty sedimentace při jinak klidném objektivním nálezu. Vysokými hodnotami se myslí čísla kolem 100 jednotek za hodinu. Občas se podaří v laboratorním rozboru zachytit též ubývání červených krvinek bez zjevné příčiny. Na onkologická onemocnění je vždy třeba myslet u rychlých hmotnostních úbytků spojených často rovněž se změnou nálady, a to zejména tam, kde je toto onemocnění přítomno i v rodinné anamnéze. Uvedené příznaky jsou nebezpečné hlavně v souvislosti s přecházejícím dlouhodobým stresem nebo jiným vážným onemocněním či úrazem, kdy dojde k prudkému oslabení přirozené obranyschopnosti. V tomto případě získají vždy a všudy přítomné rakovinné buňky náhle navrch.
chlorella pyrenoidosa

A právě v prevenci a i jako významná podpůrná součást komplexní léčby se uplatní řasa Chlorella. Její účinek je dán vlastností zvyšovat počet a aktivitu makrofágů (obranných bílých krvinek), které jsou potom schopny rakovinné buňky efektivně likvidovat. Navíc složení buněčné membrány této řasy je velmi podobné buněčným membránám bakterií a plísní majícím protirakovinný účinek. Stejně jako jejich, i buněčná membrána řasy Chlorelly obsahuje polysacharid, jenž výrazně povzbuzuje imunitní systém. Na protirakovinných účincích se významně spolupodílí i vysoký obsah chlorofylu a dále pak zejména vitamínu A a betakaroténu. Je prokázáno, že u nádorových onemocnění mají postižení jedinci nižší hladiny vitamínu A i betakaroténu než zdravá populace. Intenzívní antioxidační působení má vliv nejen podpůrně léčebný, ale především preventivní. Betakarotén samotný ničí rakovinné buňky a zvyšuje produkci tzv. faktoru nádorové nekrózy, dále stimuluje tvorbu T lymfocytů a podporuje tvorbu interleukinu I. V boji organismu postiženého rakovinným bujením se uplatňuje i další složka Chlorelly, její CGF - růstový faktor. Sám je složen z aminokyselin, látek bílkovinné povahy, vitamínů, polysacharidů a nukleových kyselin. Jeho účinek spočívá v přímém potlačení růstu nádorů.

Jak víte, účinek Chlorelly na náš organismus je komplexní. Nejinak je tomu i u protirakovinného působení. Rakovina je patologický proces, během něhož se tvoří nové buňky, které jsou většinou méněcenné a rychle odumírají. Sekrece z odumřelých buněk (čili z nekrotizující nádorové tkáně) je pro organismus jedovatá a je nutné ji rychle eliminovat a vyloučit. Urychlením odstraňování těchto látek z organismu se v boji s tímto velmi vážným onemocněním vlastnímu imunitnímu systému uleví. Chlorella stimuluje játra k vyšší detoxikační činnosti a sama zároveň čistí organismus od rakovinných buněk. Tak vlastně organismus chrání i před vznikem druhotných nádorů - metastáz. Díky svému složení a schopnosti podporovat a urychlovat hojivé procesy v našem organismu je Chlorella nesmírně důležitá také jako součást klasických léčebných postupů při chemoterapiích a radioterapiích. V těchto případech pomáhá lépe snášet tyto velmi agresivní klasické léčebné metody.

Každého z nás ve skrytu duše trápí obava z velmi vážného onemocnění. Mnoho z nás má rovněž velkých strach přímo z rakoviny. Avšak jen velmi málo z nás je ochotno investovat do její prevence.

Pokud se již rakovina objeví, jsme ochotni dát cokoliv za jakýkoliv léčebný postup, který aspoň trošku pomůže či dá naději na uzdravení. Ještě mnoho práce čeká na každého, kdo se snaží přesvědčit ostatní, že cesta většiny z nás není ta nejsprávnější. Že i když zatím nepociťujeme žádné obtíže, je prevence to nejdůležitější, na co bychom se měli zaměřit. Jenže! "Nemám peníze, čas, chuť... A vůbec, co se mi to snažíte namluvit, to se mi přeci nemůže stát. Já jsem ta výjimka, která potvrzuje pravidlo."

Život je dar, kterého si většina z nás neumí vážit. V honbě za často pochybným materiálním štěstím ztrácíme to nejcennější -vlastní zdraví. Náš organismus sice má obrovské kompenzační schopnosti - snaží se opravit, nahradit a uchránit, co se jen dá. A často se mu to velmi dlouho také daří, takže si nepřipadáme nemocní. Nicméně ona pověstná kapička jednou přeteče. Náhle se začíná vše hroutit a my jsme nuceni přehodnocovat všechny své dosavadní hodnoty..

Jak se říká, jako mávnutím kouzelného proutku, zmizí potřeba majetku, peněz a hmotných potřeb. Najednou toužíme po pochopení, lásce a okamžicích klidu, kdy si můžeme uvědomit, jaký je to, že žijeme, zázrak. Příroda vůkol nás nám tisíckrát denně dává příklad toho, že spokojenost a štěstí nepotřebují kolem sebe vzdušné zámky, ale především skromnost, jednoduchost a schopnost radovat se z těch nejprostších věcí a událostí. Čím více lpíme na majetku, tím svázanější a utlačovanější je naše duše. Nahromaděný majetek nenahradí to, co člověk nejvíce k životu potřebuje - vnitřní vyrovnanost, pocit bezpečí, lásku druhých a hlavně zdraví.

Udržet si zdraví v dnešní hektické době je nesmírně obtížné. Avšak je to možné, pokud to chceme a pokud si uvědomíme priority našeho života. Řasa Chlorella je jednou z vynikajících příležitostí jak nejen toho dosáhnout...

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Rada čínského profesora při mozkové příhodě

Abyste mohli poskytnout rychlou a účinnou první pomoc při mozkové příhodě někoho, koho to potká poblíž vás, mějte doma injekční stříkačku nebo jehlu. Tímto zvláštním a netradičním způsobem můžete  zachránit postižené mozkovou mrtvicí. Návod si přečtěte pozorně. Nikdy totiž nevíte, komu ještě může pomoci a čí život na vás závisí.

Česká republika si nesmí sama vyrábět elektrickou energii

Toto si před lety prosadilo Německo, aby naoko ukázalo, že jim jde o záchranu planety. Postupně zavírají uhelné a atomové elektrárny.  Ukazuje se, že Německo se staví do role parazita, který (ne)věří svým nestabilním větrníkům a solárům a přitom spoléhá na dostatek energie okolních zemí. I přesto, že jsme sami ve výrobě elektrické energie soběstační a ještě exportujeme přes 15% vyrobené energie, nesmíme tuto energii přednostně prodávat občanovi této země, tak, jako donedávna.   Vyrobená elektřina v ČR, musí být přednostně nabídnuta na  burze v Lipsku , kde se rozhodne o její ceně a i o tom, kam se nakonec dodá.   Výrobní cena energie v elektrárnách ČEZ je asi  0,15 až 1 koruna  za kilowatthodinu (podle druhu elektrárny). Jenže, tržní systém je nastaven tak, že k zákazníkovi tato energie přiteče za více než troj až čtyřnásobek. Kde je zakopaný pes? Je tomu pár let zpátky, kdy se uzavíraly dvoustranné dohody mezi  výrobcem elektřiny , který vlastnil i přenosovou soustavu a  zákazníkem ,

Skoro zapomenutý skandál se smrtelným virem!

V roce 2009 dodala korporace Baxter do České republiky vakcíny infikované smrtelným virem. Kromě toho, že společnost Pfizer, která má dodat vakcíny proti onemocnění covid-19, byla opakovaně ve světě usvědčena z úmyslných pokusů na lidech, tak v roce 2014  koupila firmu Baxter, která v roce 2009 málem vyvolala celosvětovou katastrofu . 

ZAJÍMAVOSTI

  • PRODUKTY - Queen Euniké produkty *Potravinové doplňky* mohou *napomáhat při prevenci našeho zdraví* přesně tak, jak to potřebuje naše tělo. To vše šetrnou a bezpečnou...
  • - DEPARIM je český biologicky aktivní potravinový doplněkVyvinut tak, aby svými účinky pozitivně podporoval funkci vnitřních orgánů. *DETOX + PARAZITI + IMUN...
  • Co je chlorella - *Chlorella je sladkovodní jednobuněčná mikroskopická řasa* Mikroskopické řasy = vývojově velmi staré formy života Díky jejich schopnosti fotosyntézy se ...